SAMENWERKEN AAN

Herstructurering

NEXTgarden werkt aan een vitaal en toekomstbestendig tuinbouwgebied door ruimte te bieden aan schaalvergroting en/of clustering van verspreid liggende locaties. Initiatieven in het glastuinbouwgebied worden hiervoor gestimuleerd en gefaciliteerd.

Onze projecten

  • Herverkaveling & uitbreiding bedrijven
  • Optimalisering bereikbaarheid
  • Impuls voor landschap en leefbaarheid

Relevante artikelen